Informácia o ochrane osobných údajov

Zaškrtnutím súhlasu udeľujem dobrovoľne a slobodne (je mi zrejmé, že udelenie súhlasu môžem odmietnuť alebo ho odvolať bez nepriaznivých následkov)  súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov za účelom zasielania noviniek týkajúcich sa projektu (newsletter). Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je spoločnosť Metrostav Slovakia a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5753/B (ďalej len „Metrostav“). Zároveň potvrdzujem, že je pre mňa prezentovaný dostatočne konkrétnym a informovaným spôsobom (je mi zrejmé komu a v akom rozsahu ho udeľujem). Beriem na vedomie: Uvedený súhlas obsahuje všetky zákonom stanovené informácie a grafici ho môžu primerane rozčleniť, tak aby im pasoval na web, na udelenie súhlasu a informáciu pre dotknutú osobu. Napríklad zachovaním prvého odseku pri zaškrtnutom políčku a skrytím ostatného textu pod odkaz „Informácia o ochrane osobných údajov
footer ornament

Získajte najnovšie informácie o výstavbe
a dostupnosti bytov

Mám záujem o byt

Zaškrtnutím políčka vyjadrujete súhlas so spracúvaním osobných údajov,
bližšie informácie o udelenom súhlase nájdete tu.